Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Act, 2020 Karnataka Municipal Corporations Act, 1976 & Bangalore Mahanagara Palike Building Bye – Laws 2003

2nd Stage - 3rd Approval

Building Licence